Kuchini yo'qotgan hujjatlar

1. "«O‘zbekturizm» Milliy Kompaniyasini tashkil qilish to‘g‘risida" 1992 yil 27 iyul, PF-447-son

2. “Xorijiy sayyohlarga erkin almashtiriladigan valyutada xizmat ko‘rsatish tartibi” 1999 yil 13 aprel 727-son

3. “O‘zbekiston Respublikasida mehmonxona xizmatlarini ko‘rsatish qoidalari” 1998 yil 12 yanvarda 389-son

4. “«O‘zbekturizm» Milliy Kompaniyasining ustavini tasdiqlash to‘g‘risida” 1993 yil 15 fevral, 82-son

5. "O‘zbekiston Respublikasida turizm sohasini yanada qo‘llab-quvvatlash va rivojlantirish chora-tadbirlari to‘g‘risida” 2012 yil 10 oktyabr, 288-son

6. “Turizm faoliyatini litsenziyalash to‘g‘risidagi nizomni tasdiqlash haqida” 2003 yil 11 noyabr, 497-son

7. "O‘zbekiston Respublikasi vazirlar mahkamasining turizm faoliyatini litsenziyalash komissiyasi tarkibini tasdiqlash to‘g‘risida", 2012 yil 18 oktyabr, 299-son

8. "Turizm faoliyatini amalga oshirish va litsenziyalash tartibini takomillashtirish chora-tadbirlari to‘g'risida", 2014 yil 13 mart, 60-son